Poslovna suradnja s Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

U petak, 03.ožujka 2023., BIZ- Poduzetnički inkubator je započeo poslovnu suradnju s Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Suradnja se temelji na uspostavi Informacijsko konzultativnog centra u Zagrebu kao posrednika pri upisu studenata na studije Pravnog fakulteta. Centar će vršiti poslove promidžbe i afirmacije studija Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Novi Sad u Republici Hrvatskoj te asistirati u raznim oblicima akademske suradnje.