Poslovna suradnja sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe iz Novog sada

Nakon potpisa o poslovnoj suradnji sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe iz Novog sada u BIZ-u  je formiran Informativno konzultacijski centar – IKC. IKC ima za zadaću davati informacije o programima Pravnog fakulteta za privredu iz Novog Sada te pomagati budućim studentima pri upisu (priprema dokumentacije). Sve koje zanima više mogu pogledati na poveznici ili se mogu javiti za više informacija na mail doris.jukic@zrinski.org, telefon: 01 4004 269 ili mobitel: 091 3010 632.