Posredovanje kod upisa

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE

eKONOMSKI FAKULTET FIMEK

Osnovni sveučilišni sudij

4 godine (240 ECTS)  DIPLOMIRANI PRAVNIK

Osnovni sveučilišni sudij

4 godine (240 ECTS)  DIPLOMIRANI PRAVNIK

Master sveučilišni sudij

1 godina (60 ECTS)  MASTER PRAVNIK

Master sveučilišni sudij

1 godina (60 ECTS)  MASTER PRAVNIK

Doktorski sudij

3 godine (180 ECTS)  DOKTOR PRAVNIH ZNANOSTI

Doktorski sudij

3 godine (180 ECTS)  DOKTOR PRAVNIH ZNANOSTI

BIZ poslovni inkubator surađuje sa Pravnim fakultetom iz Novog Sada i ekonomskim fakultetom FIMEK također iz Novog Sada. Kako bi se približili potencijalnim studentima fakulteti su sklopili ugovor o poslovnoj suradnji BIZ- poslovni inkubator. BIZ ima zadaću približiti fakultete potencijalnim studentima kroz pružanje osnovnih informacija i pomaganje pri skupljanju potrebne dokumentacije za upis. Praćenje nastave se može pratiti u realnom vremenu ili u predavaonicama u Novom Sadu. Ispiti se polažu na kraju semestra u Novom Sadu. Za sve dodatne informacije i više o programima nam se možete obratiti na mob/mail/putem obrasca.

Kontakt forma - prijavnica